Wolna Strefa

Regulamin

REGULAMIN WEWNĘTRZNY KLUBÓW WOLNA I MŁODA STREFA


I. W Klubie Wolna i Młoda Strefa można:

* brać udział w zajęciach rekreacyjnych organizowanych w Klubie przez 6 dni w tygodniu (pon. – sob.);
* bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w ramach sekcji zainteresowań (plastycznej, radiowej, sportowej, capoeiry, tanecznej, gier, kulinarnej, wizażu, itp.);
* uczyć się i otrzymywać bezpłatne korepetycje;
* wdrażać w życie Klubu własne pomysły (zaakceptowane przez wychowawców);
* uzyskiwać wsparcie ze strony wychowawców w rozwiązywaniu własnych problemów.


II. Obowiązki w Klubie:

* bezwzględnego stosowania się do poleceń wychowawców;
* poszanowania godności koleżanek i kolegów;
* dbania o sprzęt będący na wyposażeniu Klubu
* sprzątania użytkowanych pomieszczeń
* wzajemny szacunek i troska o społeczność klubową.


III. Czego w Klubie nie wolno!!!:

* przychodzić wpływem alkoholu oraz wnosić i pić alkohol na terenie Klubu;
* przychodzić pod wpływem środków odurzających oraz wnosić i zażywać ich na terenie Klubu;
* palić papierosów (na terenie Klubu oraz w jego obrębie!!!);
* stosować przemocy fizycznej i słownej wobec rówieśników;
* przeklinać.


Konsekwencją łamania regulaminu może być zawieszenie albo wykluczenie ze społeczności klubowej!