Wolna Strefa

Życzenia Świąteczne

Opublikowano: 17.12.2015

,,A stało się to wszystko, aby się wypełniło Słowo

Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto dziewica

pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię

Emmanuel, to znaczy Bóg z nami''

Mt 1, 22-23

 

 

NIECH ŁASKA  I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

BOŻEJ DZIECINY SPŁYNĄ NA WAS

W OBFITOŚCI I NIECH NAPEŁNIĄ SERCA

WASZE PRAWDZIWĄ RADOŚCIĄ

A NOWY ROK 2015 PRZYNIESIE

WIELE DOBRYCH

I SZCZĘŚLIWYCH CHWIL.

 

Życzą wychowawcy i klubowicze

Młodzieżowego Klubu ,,Wolna Strefa'' w Pierzchnicy